Aktivnosti

 • [ Monografija ]

  Karlovački proizvod za 5 kontinenata: Tvornica potkivačkih čavala Mustad, Karlovac

  Mirjana Goršić; Ante Pavić; Ivan Baić; Igor Čulig; Marica Basar

  Karlovac: Nakladništvo Društva arhitekata, građevinara i geodeta; Biblioteka Psefizma, 2000.
  Predgovor: Ljiljana Šepić.

  Grad Karlovac krajem 19. i početkom 20. stoljeća (a naročito od 1908. godine kada je kraj Ozlja proradila prva hidrocentrala) započinje industrijski razvoj pa dobiva naziv i "hrvatskog Manchestera". Sagrađen je cijeli niz manjih industrijskih pogona, a među njima je bila i tvornica "Mustad". Zgrada tvornice, prvotno građena kao tvornica ulja, prenamijenjena je u tvornicu potkivačkih čavala. Ova je nevelika monografija posvećena ovom primjeru industrijske arhitekture i doprinos naporima za zaštitu ovog kompleksa kao dijela graditeljske baštine.

  ISBN 953-97338-4-7

Iz Leksikona

Iz Kataloga

 • 1 - 12 od 21
 • <
 • >
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Potkivački čavli francuskog oblika
1945. g.- 1955. g.
čelik
visina=4,6 cm, širina=0,6 cm, duljina=0,6 cm
inv. br. GMK-13462 (1-100)
Industrijska kutija
3. des. 20. st.
željezo
visina=20 cm, širina=31 cm, duljina=64 cm
inv. br. GMK-13461
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Kutija za kilogram potkivačkih čavala francuskog oblika
1945. g.- 1955. g.
tisak, karton
visina=8,8 cm, širina=9,5 cm, duljina=5,5 cm
inv. br. GMK-13462
Sat za evidenciju dolazaka
oko 1924. g.
drvo; metal
visina=54,5 cm, širina=42,5 cm, duljina=32 cm
inv. br. GMK-12972
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Kutija za kilogram potkivačkih čavlala br. 3 engleskog oblika
1945. g.- 1955. g.
tisak, karton
visina=10 cm, širina=9,5 cm, duljina=5,5 cm
inv. br. GMK-13464
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Potkivački čavli br. 3 engleskog oblika
1945. g.- 1955. g.
čelik
visina=5,3 cm, širina=0,6 cm, duljina=0,7 cm
inv. br. GMK-13464 (1-100)
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Kutija za kilogram potkivačkih čavlala br. 1
1945. g.- 1955. g.
tisak, karton
visina=10 cm, širina=10 cm, duljina=5 cm
inv. br. GMK-13465
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Potkivački čavli br. 1
1945. g.- 1955. g.
čelik
visina=3,8 cm, širina=0,8 cm, duljina=0,8 cm
inv. br. GMK-13465 (1-100)
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Kutija za kilogram potkivačkih čavala br. 3
1945. g.- 1955. g.
tisak, karton
visina=10 cm, širina=9,5 cm, duljina=5 cm
inv. br. GMK-13466
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Potkivački čavli br. 3
1945. g.- 1955. g.
čelik
visina=3,8 cm, širina=0,8 cm, duljina=0,8 cm
inv. br. GMK-13466 (1-100)
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Kutija za kilogram potkivačkih čavala br. 3
1945. g.- 1955. g.
tisak, karton
visina=8,5 cm, širina=10 cm, duljina=6 cm
inv. br. GMK-13467
Tvornica željeznih i čeličnih proizvoda
Potkivački čavli br. 3
1945. g.- 1955. g.
čelik
visina=4,9 cm, širina=0,9 cm, duljina=0,9 cm
inv. br. GMK-13467 (1-100)