Kaput

KAMOD d.d.
Kaput
1. des. 21. st.
vuna; kašmir
visina=120 cm, širina=50 cm, duljina=57,5 cm

privatno vlasništvo: Tomislav Augustinčić

Iz Leksikona

Iz Aktivnosti